Listopadowy raport z budowy:
Pierwszy budynek osiedla coraz bliżej stanu docelowego. Trwają prace wykończeniowe na elewacji i w częściach wspólnych, ruszyły też prace z zagospodarowaniem terenu.