Lipcowy raport z budowy:
Budowa osięgnęła etap wiechy - tzn. zgodnie z harmonogramem zamknęliśmy ostatnią kondygnację.